PROCÈS

Formeu grups de 2 o 3 persones per a desenvolupar el treball. Cada grup ha de:

 1. Indicar les característiques organolèptiques de la droga. Facilitat d’obtenció i preu al mercat.
 2. Buscar la informació fisiològica (metabolisme) i mèdica (efectes sobre l’organisme en especial sobre el sistema nerviós) relacionada amb la intoxicació per la droga seleccionada.
 3. Buscar informació sobre les anàlisis toxicològics de la droga: nivells tòxics, temps de detecció en sang i orina, temps de detecció dels metabòlits, …
  1. Preparar un treball on s’indiquin les característiques de la droga que fa que els delinqüents la seleccionin per cometre una violació o robatori i quines faria que s’ho pensessin dos vegades abans d’utilitzar-la. Incloure unes argumentacions finals, amb base científica o mèdica, on s’expliqui per què selecciones aquestes característiques i no unes altres.
  2. Preparar una presentació de 5 – 10 minuts per exposar el treball a classe

Recursos per al desenvolupament de la tasca:

 • MedlinePlus: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/drugabuse.html>
 • NIDA (NationalInstitute on DrugAbuse): <http://www.drugabuse.gov/nidamed/>
 • Revista adicciones<http://www.adicciones.es/numerospublicados_new.php>
 • Questel, F., Sec, I., Sicot, R., & Pourriat, J.-L. (2009). Drug-facilitated crimes: prospective data collection in a forensic unit in Paris. Presse Medicale, 38(7-8), 1049-55.
 • Saint-Martin, P., Furet, Y., O’Byrne, P., Bouyssy, M., Paintaud, G., & Autret-Leca, E. (2006). Chemical submission: A literature review. Therapie, 61(2), 145-50.
 • Kintz, P. (2003). Drug-Facilitated Crimes. Consensus on Analytical Toxicology (SFTA). Journal de Medecine Legale Droit Medical, 46(7-8), 505-9.