AVALUACIÓ

 

FLUIX

1

ACCEPTABLE

2

3

EXCEL·LENT

4

Recerca d’informació

20%

Poc esforç en la cerca i baixa capacitat de seleccionar el material idoni.

Esforç acceptable. El material no sempre és el més adequat

Es veu un esforç en buscar la informació i es capaç de trobar el material adequat.

Un bon esforç en la cerca d’informació. Ha sabut seleccionar el material més adequat

Elavoració del contingut

25%

És una reproducció de la informació trobada sense cap mena d’elaboració i incompleta.

Una certa elaboració però no sempre relacionada amb el tema, poc clara i incompleta

És veu una elaboració, els continguts estan relacionats i són clars però falta algun punt.

És una bona elaboració, amb els continguts relacionats, clars i no falta cap punt important.

Organització del contingut

10%

Confús i sense una direcció clara

El contingut, en general està bastant organitzat i de manera lògica

L’organització és adequada i estan relacionades entre si.

Una bona organització amb una seqüencia lògica i clara.

Ortografia i idioma

10%

Ple de faltes d’ortografia i mala expressió

Amb faltes d’ortografia i dificultats d’expressió

Poques faltes ortogràfiques i bastanta claredat d’expressió

Poques o cap falta ortogràfica i expressió clara.

Conclusions

20%

Poc clara o inexistent

Poc convicent i sense una base científica

Convincent però amb una base científica deficient

Convincent i ben argumentada amb base científica

Referències

20%

Origen del material poc clar o nul.

Origen clar d’una part del material.

Origen clar d’una bona part del material.

Origen clar de tot el material.