CONCLUSIÓ

Al finalitzar la webquest els alumnes han de saber:

  • Buscar la informació necessària per la xarxa.
  • Extraure la informació requerida a partir d’un material més abundant i general
  • Raonar les decisions preses amb una base científica.
  • Treballar en grup, un requisit quasi indispensable en la societat actual.