TASCA

Entre els diferents substàncies que s’han fet servir per poder cometre crims es poden destacar:

  • Drogues d’abús com per exemple: LSD, ecstasy, cànnabis, ketamina, GHB, …
  • Medicaments de recepta com són les benzodiazepines, barbitúrics, antidepressius, antipsicòtics, …
  • Medicaments de taulell (sense recepta mèdica), com són els analgèsics: aspirina, paracetamol, …

A la llista següent teniu detallades algunes de les substàncies que s’han detectat en persones que han denunciat un delicte sobre la seva persona després de prendre alguna droga incapacitant.

LLISTAT DE SUBSTÀNCIES EMPRADES EN ALGUNA OCASIÓ COM A PRODUCTES DE SUBMISSIÓ QUÍMICA:

BNZ, Antihistamínic sedatiu, Neurolèptics (fenotiazines), Antidepressius, Barbitúrics, Analgèsics**, Antiepilèptics, Lidocaine, GHB, Cànnabis, Opiacis (Heroïna, Codeïna i Morfina), MDMA/MDA, LSD, Ketamina, Cocaïna, Amfetamines, Etanol, Zopiclone, Cyamemazine, Hydroxyzine, Niparazine, Alimemazine, Propoxyphene, Phentermine, Lignocaine, Zopiclone, Venlafaxine, Citalopram, Buspirone o Fluvoxamine

La tasca a realitzar consisteix en triar una de les substàncies detectades en algun cas de submissió química i realitzar un treball de no més de 4 pàgines, justificant l’ús d’aquesta droga com a producte de submissió i quines desavantatges té la seva utilització com a droga incapacitant.