La gran pregunta

.1..Estàs disposat/-a a millorar el planeta amb actes com el reciclatge i el procés de la deixalleria? Què series capaç de fer?