Introducció

La sexualitat és un aspecte vital dels éssers humans. Inclou les relacions humanes, la orientació sexual, el plaer i la reproducció. La reproducció és la capacitat que posseïm els éssers vius per prolongar la perpetuació de les espècies. És necessari conèixer bé alguns conceptes relacionats amb la reproducció humana, com per exemple els òrgans implicats i les seves parts, les cèl·lules reproductores o els cicles que hi succeeixen. En aquesta cacera aprendràs continguts detallats sobre el procés de creació de vida humana, els òrgans reproductors masculí i femení, la fecundació i el desenvolupament de l’embrió.