La gran pregunta

Amb tot el que has après, ja esteu preparats i preparades per respondre a la gran pregunta!!!

Quin és el procés complet que segueixen els espermatozoides i els òvuls, des que es formen fins que neix el nadó?

Elabora un presentació en format power point d’entre 10 i 15 diapositives  on expliquis el procés complet.