Introducció

 

NECESSITAT DE RECICLATGE

GESTIÓ DE RESIDUS

La necessitat del reciclatge de materials sorgeix en els països occidentals per l’apel·lació de grans quantitats de residus, que, de no ser tractats adequadament, van contaminant i destruint l’entorn que ens envolta i en el qual vivim.

Només a Espanya es genera uns 12,5 milions de Kg. de residus, la qual cosa suposa una mitjana de 312 Kg. de brossa per habitant i any (aproximadament 1 Kg. de residus per habitant i dia).

NORMATIVA LEGAL SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS

Llei 10/1998 Llei de residus

  • Objectiu:
  1. Prevenir la producció de residus
  2. Fomentar la reducció, reutilització, reciclat i altres formes de valorització.
  • El productor aquesta obligat a gestionar-los adequadament
  • Sancions. Entre 6010 – 1.201.024 €