Avaluació

L’avaluació d’aquesta webquest vol ser el més clara i transparent possible. Consta d’una rúbrica d’autoavaluació on us hi heu d’avaluar com a grup sencer en funció de com us heu afrontat la tasca plantejada, globalment.

rubrica_webquest – Full 1