Procés

A continuació us proposem un seguit de fases que estructuraran la tasca per tal de ser més eficients.
Fases:

 1. Formació de parelles/grups de treball i selecció de la tendència tecnològica/pedagògica a abordar: Com que hi ha moltes tendències pedagògiques que fan ús de tecnologies digitals, el millor que podeu fer és dividir-vos la feina. Col·laborant entre tots/es arribareu més lluny!

  1. Tendències a escollir (una per grup): Mobile learning (+BYOD, apps, núvol…), flipped classroom (aula invertida), gamificació, realitat augmentada (i realitat virtual), learning analytics, smart classroom, digital storytelling, transmedia storytelling, 3D printing + cultura maker, AGILE, etcètera.

 2. Cerca d’informació: Documentació sobre la tendència als recursos preseleccionats i d’altra informació que trobeu per tal de:

  1. Definir-la breument amb les vostres paraules i descriure’n característiques principals.

  2. Identificar punts forts i febles.

  3. Trobar exemples d’aplicació de la tendència per poder compartir.

 3. Síntesi i organització de la informació: Cal fer-ho de forma sistemàtica i col·laborativa. Per això recomanem obrir una carpeta compartida al google drive (o l’aplicació del núvol que preferiu) on anar recollint la informació i així poder-la estructurar en un document tipus .doc. També es pot fer un full de càlcul al drive.

 4. Establiment d’una proposta concreta conjunta entre tots els grups amb el canvi metodològic pel vostre centre:  A partir de la informació sintetitzada i organitzada en el punt 3, heu de reunir-vos tots i posar la informació en comú per tal d’establir una proposta concreta que pugueu defensar conjuntament al claustre. Per això cal que veieu quines tendències i metodologies serien les més indicades. Heu de fer una presentació amb 3 diapositives com a màxim. Hi podeu posar el que volgueu però ha d’incloure una justificació del canvi metodològic, quines tendències voleu posar en pràctica, i a grosso modo, com ho dureu a terme. Exemple:

  1. Una primera diapositiva on justifiqueu la necessitat del canvi metodològic i els punts forts que aportarà al centre i per l’aprenentatge.

  2. Una segona diapositiva on concreteu les tendències que voleu implementar.

  3. Una tercera diapositiva amb les vostres valoracions sobre els recursos materials i humans, costos econòmics i possibles dificultats.

 5. [Opcionalment] Crear materials explicatius de difusió: Amb l’objectiu d’ identificar els elements centrals de la vostra proposta, el seu potencial educatiu, i atraure l’atenció dels vostres col·legues de centre i, perquè no, influir a docents més enllà del vostre centre podeu fer algun dels materials següents:

  1. un vídeo d’un minut com a màxim on sintetitzeu la vostra proposta de forma creativa i atractiva. El podeu composar amb imatges, fragments de vídeo, text, amb àudio, etcètera. Implica fer prèviament un guió literari i un storyboard del que apareixerà al vídeo per tal de pensar i estructurar bé el contingut.

  2. Un pòster fet amb alguna eina digital (Google drawings, Canva, etc.).

  3. Un fil de Twitter amb un hashtag adient i amb alguna imatge que serveixi per fer difusió a aquesta xarxa.

 6. Conclusions: Entre tots, farem una valoració de com ha anat tota l’activitat. Cal tancar el procés de reflexió i activar la reflexió metacognitiva!.