Tasca

Quina mena de tendències pedagògiques que aprofiten tecnologies digitals penseu que necessita adoptar el vostre centre? Heu d’invertir-hi recursos econòmics? Són assumibles? Penseu que hi haurà resistències? Cal formació del personal docent? Aquestes i altres qüestions no les heu de respondre, però potser les haureu d’abordar en aquesta reunió de claustre.

Per tal d’aprofitar l’ocasió, aquest cop heu d’unir les vostres forces i anar coordinats. No podeu fallar! Per això, abans d’anar a la reunió, us heu de preparar el “relat” per tal de ser convincents. Per fer-ho, cal saber quines tendències tecnològiques i pedagògiques s’estan introduïnt i quines us convenen més, si és que en trobeu alguna de convenient.

A l’apartat de Procés us proposem un seguit de fases que heu de fer per tal d’explorar tendències i metodologies. Un cop les tingueu clares, haureu de consensuar ENTRE TOTES i TOTS quines us convenen més i preparar un material amb una proposta clara i definida amb el canvi metodològic que proposeu pel vostre centre. Aneu a “Procés”!

via GIPHY