Introducció

Benvinguts i benvingudes a la Webquest anomenada “Racisme? No, gràcies”. Us convidem a llegir les següents línies per tal d’assabentar-vos en què consistirà aquesta activitat.

El racisme i la xenofòbia són dues tendències ideològiques que estan presents actualment en la nostra societat, en la qual es defensa la superioritat d’una ètnia o cultura enfront de les altres i, a més, la necessitat de mantenir-la aïllada o separada de la resta dins d’una comunitat o d’un país.

En l’actualitat aquests conceptes continuen esdevenint naturals i invisibles. És quotidià, i s’ha introduït en nosaltres generant diverses formes de discriminació. És per això que hi ha un rebuig als immigrants.

Les persones que se senten identificades amb aquesta ideologia, utilitzen arguments falsos o distorsionats per tal d’alimentar el racisme i la xenofòbia. Per tant, moltes vegades el que fa la societat és posar barreres als immigrants, que són persones valentes i emprenedores que s’aventuren a emigrar del seu país.

A través de la realització d’aquesta tasca, el que pretenem és que conegueu el concepte de “discriminació racial” des d’una perspectiva global. A més a més, investigarem les diverses cultures, ètnies i religions presents a la nostra societat; reflexionarem sobre els estereotips i prejudicis en relació al racisme i la xenofòbia; i analitzarem les conseqüències de la discriminació per raó d’ètnia, adoptant actituds de respecte, igualtat, amistat, tolerància, entre d’altres.

Per tal d’introduir una mica la temàtica, us proposem el visionament del següent vídeo, que es tracta d’un experiment anomenat “Doll Test”, que tracta d’analitzar els efectes del racisme en infants:

Ara que ja us trobeu més situats respecte la temàtica que es treballa en aquesta Webquest, és fonamental que us dirigiu a l’apartat “Tasca” per tal de saber quines són les activitats que realitzarem.


Som-hi!