Conclusió

Estem segures que, posteriorment a la realització de les diverses activitats proposades en aquesta Webquest, heu pogut adquirir un punt de vista diferent respecte la discriminació per raó d’ètnia del que ja en teníeu, adoptant actituds de respecte, tolerància i igualtat.

Com heu pogut veure, aquest concepte ha anat evolucionant amb el llarg del temps, però encara queda molt camí per recórrer. Les vostres aportacions han estat molt valuoses per tal de conscienciar-nos, els uns als altres, sobre el racisme i la xenofòbia a la nostra societat.

En aquest punt, és important que entengueu que no només ens hem de quedar amb les aportacions personals que hem adquirit gràcies a la realització de les diverses activitats, sinó que hem d’anar més enllà, reflexionar, i adonar-nos dels problemes que genera la discriminació per raó d’ètnia, i com podem contribuir cadascun de nosaltres per tal de donar resposta a aquesta situació que s’intenta amagar en la nostra societat. A més, hem de conscienciar-nos, els uns als altres, sobre les conseqüències del racisme i la xenofòbia a la nostra societat.

Esperem que la realització d’aquesta Webquest hagi contribuït, encara que sigui en una petita part, a la millora de la nostra societat i de les persones que viuen en ella.