Guia didàctica

Aquesta Webquest és una activitat d’indagació per a l’assignatura “Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania” de tercer i quart d’Educació Secundària Obligatòria de l’Institut Severo Ochoa d’Esplugues de Llobregat.

L’activitat aborda aquells aspectes importants a treballar amb l’alumnat, a partir d’una detecció de necessitats de formació dins d’un centre educatiu, les quals resulten essencials per tal de produir una millora d’aquests i, sobretot, de la societat en general.

Està pensada per desenvolupar-se en grups classe d’entre 25 i 30 persones. En funció de l’alumnat, el nombre d’integrants de cada grup haurà de variar, i això pot afectar el repartiment de rols.

Per altra banda, la temporalització és de 12 sessions d’una hora cadascuna.

A la següent taula s’especifica què es durà a terme a cadascuna d’aquestes sessions:

Sessió 1.

 • Presentació del pla formatiu.

 • Inici de l’activitat nº 1: Visionat de la pel·lícula Figuras Ocultas. Es projectarà el film a classe.

Sessió 2.

 • L’activitat nº 1 (Visionat de la pel·lícula Figuras Ocultas), ha d’estar acabada.

 • Comentar la tasca amb l’alumnat.

 • Inici de l’activitat nº 2: Lectura de l’article “En España la gente no se considera racista, pero lo es”. Els dicents podran començar la lectura del text a classe.

Sessió 3.

 • L’activitat nº 2 (Lectura de l’article “En España la gente no se considera racista, pero lo es”) ha d’estar acabada.

 • Comentar la tasca amb l’alumnat.

 • Inici de l’activitat nº 3: Participació en el debat virtual sobre el racisme: Com fomentar la no discriminació per raó d’ètnia?

Sessió 4.

 • L’activitat nº 3 (Participació en el debat virtual sobre el racisme: Com fomentar la no discriminació per raó d’ètnia?), ha d’estar acabada.

 • Comentar la tasca amb l’alumnat.

 • Presentació de la Fase 2 de la Webquest.

 • Inici de l’activitat nº 4: Campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia. Es formaran els grups de treball per a la campanya de sensibilització.

Sessions 5 – 12.

En el conjunt d’aquestes sessions, l’alumnat haurà de treballar de manera autònoma i col·laborativa, dins i fora de l’aula. El paper del docent serà d’ajudant i guia en el procés d’ensenyament – aprenentatge de l’alumnat.

A més a més, adjuntem un calendari on es determina, de manera més visual, la durada de cadascuna de les activitats que conformen la Webquest:

 • Act. 1: Visionat de la pel·lícula Figuras Ocultas.
 • Act. 2: Lectura de l’article “En España la gente no se considera racista, pero lo es”.
 • Act. 3: Participació en el debat virtual sobre el racisme: Com fomentar la no discriminació per raó d’ètnia?
 • Act. 4: Campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia.

Per tant, les dates d’entrega de cadascuna de les activitats de la Webquest són les següents:

Activitat:

Data d’entrega:

Activitat 1:  Visionat de la pel·lícula Figuras Ocultas.

16 de gener de 2019.

Activitat 2: Lectura de l’article “En España la gente no se considera racista, pero lo es”.

23 de gener de 2019.

Activitat 3: Participació en el debat virtual sobre el racisme: Com fomentar la no discriminació per raó d’ètnia?

30 de gener de 2019.

Activitat 4: Campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia.

27 de març de 2019.

Pel que fa als recursos, és convenient que l’alumnat disposi de l’accés a ordinadors amb connexió a Internet, per tal que, tant individual com col·lectivament, els discents puguin dur a terme les activitats que es plantegen. Poden portar ordinadors portàtils, o se’ls ha d’oferir la possibilitat d’accedir a l’aula d’ordinadors del centre educatiu. Les tauletes poden ser una altra opció en el cas d’aquells alumnes que no disposen d’ordinador portàtil, encara que per a les tasques d’escriptura seria més convenient l’ús de dispositius amb teclat mecànic.

A més, seria convenient repassar algunes estratègies de cerca als cercadors de la xarxa.

Per altra banda, és convenient que l’alumnat disposi d’altres dispositius tecnològics, com per exemple telèfons mòbils, càmeres de vídeo i impressores, sobretot per a la realització de la segona fase de la Webquest. A més, s també necessitaran fulls format DIN-A3 i DIN-A4 per a aquesta fase.

Per altra banda, és important delimitar quin contingut teòric s’imparteix en aquesta Webquest. A continuació trobeu el contingut que es treballa:

 • Bloc 1: La discriminació per raó d’ètnia.
 • Bloc 2: Immigració i perjudicis.
 • Bloc 3: Les conseqüències del racisme i la xenofòbia.

Respecte als objectius, n’hem plantejat un de general i tres d’específics, que s’hauran d’haver assolit una vegada finalitzada l’acció formativa:

 • Conèixer el concepte de “discriminació racial” des d’una perspectiva global.

  • Ser conscients sobre els estereotips i prejudicis en relació al racisme i la xenofòbia.

  • Analitzar les conseqüències de la discriminació per raó d’ètnia, adoptant actituds de respecte, igualtat, amistat, tolerància, entre d’altres.