Procés

Per tal d’assolir els objectius proposats en l’apartat “Tasca”, hem dividit el procés en dues fases.

Heu de començar per la “Fase 1” on el treball es durà a terme de manera individual i no podeu passar a la “Fase 2” fins que no l’hàgiu acabada. A la segona fase es realitzaran activitats en grups de 5 o 6 integrants. Aquesta distribució la podeu formar vosaltres mateixos o el propi docent.

“Fase 1”: Primer contacte amb la discriminació per raó d’ètnia, a través d’un enfocament reflexiu.

“Fase 2”: Sensibilització a la població a través d’una campanya contra el racisme i la xenofòbia.