Recursos

A continuació trobareu un seguit de recursos que podeu utilitzar per a dur a terme cadascuna de les activitats.

Documentació general sobre el racisme i la xenofòbia:

Documentació per a la Fase 1:

Per a l’activitat nº 1 – Visionat de la pel·lícula “Figuras Ocultas”:

Per a l’activitat nº 2 – Lectura de l’article “En España la gente no se considera racista, pero lo es”:

Per a l’activitat nº 3 – Participació en el debat virtual sobre el racisme: Com fomentar la no discriminació per raó d’ètnia?:

Documentació per a la Fase 2:

Per a l’activitat nº 4 – Campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia.

1. Proposta d’activitats de sensibilització sobre la discriminació racial i la xenofòbia.

2. Creació de pancartes.

3. Generació de tríptics informatius.

4. Producció d’un vídeo contra el racisme i la xenofòbia.

5. Creació de xarxes socials i difusió de la campanya a través d’aquestes.