Tasca

Aquesta activitat està plantejada per tal de donar resposta a una de les problemàtiques que trobem avui dia a la nostra societat i, més concretament, a les nostres aules: el racisme i la xenofòbia.

Per tal de fer-ho possible, hem considerat adient la realització d’una campanya de sensibilització a la població, per tal de conscienciar sobre el fenomen de la discriminació per raó d’ètnia.

A través de la seva realització, pretenem que assoliu els següents objectius:

 • Conèixer el concepte de “discriminació racial” des d’una perspectiva global.

  • Ser conscients dels estereotips i els prejudicis en relació al racisme i la xenofòbia.

  • Analitzar les conseqüències de la discriminació per raó d’ètnia, adoptant actituds de respecte, igualtat, amistat, tolerància, entre d’altres.

Teniu a l’abast amb diversos recursos i eines, en diferents formats, per tal que us plantegeu les preguntes relacionades amb la temàtica. Es tracta que dugueu a terme un procés reflexiu, intentant obtenir les vostres pròpies respostes, a partir de l’execució de les activitats programades.

Per tal de fer-ho possible, treballareu, en un primer moment, de manera individual, per tal d’aprofundir en els conceptes claus de la temàtica a tractar i, posteriorment, en grups de 5 o 6 persones, per tal de dur a terme la campanya de sensibilització dirigida a la població.

Les activitats que plantegem, de manera individual, són les següents:

 1. Visualitzar la pel·lícula Figuras Ocultas. A través d’aquesta s’haurà de respondre a una sèrie de preguntes.

 2. Lectura de l’article “En España la gente no se considera racista, pero lo es”. Cada alumne o alumna haurà de dur a terme una reflexió sobre aquest.

 3. Participació en un debat virtual sobre el racisme, en el qual s’haurà de respondre a la següent qüestió: Com fomentar la no discriminació per raó d’ètnia?

A més a més, heu de dur a terme una activitat grupal que consistirà en la creació d’una campanya contra el racisme i la xenofòbia, per tal de sensibilitzar a la població. Aquesta comptarà amb les següents subtasques:

 • Proposta d’activitats de sensibilització sobre la discriminació racial i la xenofòbia.
 • Creació de pancartes.
 • Generació de tríptics informatius.
 • Producció d’un vídeo contra el racisme i la xenofòbia.
 • Creació de xarxes socials i difusió de la campanya a través d’aquestes.
 • Posada en pràctica d’una de les activitats de sensibilització dirigides a conscienciar a la població.
Ara potser penseu que això que us demanem és una mica complicat, però no us preocupeu, anirem de mica en mica, i col·laborant entre tots i totes ho aconseguirem.

A continuació, per tal de visualitzar cadascuna de les tasques de manera més desenvolupada, dirigiu-vos a l’apartat “Procés”.