Conclusió

En finalitzar aquestes activitats, les competències que hauríeu d’haver treballat són les següents:

  • Plantejar un problema analític a partir de cerca i lectura d’informació tècnica mediambiental.
  • Avaluar la infraestructura analítica de un laboratori i seleccionar el mètode d’anàlisi més adequat per resoldre el problema plantejat.
  • Planificar el treball a un laboratori d’anàlisi i avaluar críticament els resultats obtinguts experimentalment.
  • Integració en un grup de treball
  • Identificar els documents necessaris per a la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO/IEC 17025.