Guia didàctica

Aquesta WebQuest està dirigida a estudiants del Grau de Química que estiguin cursant l’assignatura Laboratori de Química Analítica. Són estudiants d’una etapa finalista del grau (tercer curs, segon semestre) i es pretén l’aplicació i interrelació de coneixements teòrics previs en un entorn professional.

Es podria aplicar a altres graus de l’àmbit científic on hi hagi una assignatura experimental d’anàlisi instrumental.