Recursos

Activitat 1

1) Tipus de residus i legislació vigent. Pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat)

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/

2) Continguts de l’assignatura d’Anàlisi Instrumental del Grau de Química

 

Activitat 2

1) Protocol de lixiviació

2) Text guia del Laboratori de Química Analítica

3) Manuals dels instruments disponibles al laboratori

4) Continguts de l’assignatura d’Anàlisi Instrumental del Grau de Química

 

Activitat 3

1) Elaboració informes d’anàlisi.

    Curso Experimental en Química Analítica. Apartat 4.6 (pàg. 86).

2) https://www.enac.es/que-hacemos/servicios-de-acreditacion/ensayo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=0-R2INVPsno

3) Extracte dels requisits tècnics de la norma ISO/IEC 17025