Preguntes

RIUS

Els rius catalans es poden classificar en dos vessants, segons el lloc on desemboquen el vessant mediterrani, al qual pertanyen la majoria de rius i el vessant atlàntic.

1-. Anomena els vuit rius que neixen als Pirineus i  els cinc que no hi neixen.

2-.On neixen i desemboquen els rius anteriors?

3-.Un afluent és un riu que desemboca en un altre riu. Anomena dos afluents de cada riu.

4-. Existeixen altres zones d’aigua al territori català. Defineix els següents termes:

  • Llac
  • Aiguamolls
  • Rieres
  • Embassaments

CLIMA
El clima és el temps que fa habitualment en una zona determinada, a partir de les observacions  que s’han fet en un període llarg de temps.

5-.Quins són els tres factors que influeixen en el clima? Explica’ls.

6-. La disposició de les muntanyes i la diferència d’altitud condiciona el clima de Catalunya, així hi distingim tres climes. Anomena’ls i digues les seves principals característiques.