Conclusió

En finalitzar aquestes activitats les competències treballades són les següents:

  • Plantejar un problema analític a partir de la cerca i lectura d’informació sobre legislació alimentària
  • Avaluar la infraestructura analítica de un laboratori i seleccionar el mètode d’anàlisi més adequat per a resoldre el problema plantejat
  • Planificar el treball en un laboratori d’anàlisi i avaluar críticament els resultats obtinguts experimentalment.
  • Integrar-se en un grup de treball.