Guia didàctica

Aquesta WebQuest està dirigida a estudiants del Grau de Química que estiguin cursant l’assignatura obligatòria de Laboratori de Química Analítica, que s’imparteix en el sisè semestre de l’itinerari curricular. En aquesta activitat es pretén aplicar i interrelacionar els coneixements teòrics i pràctics adquirits prèviament en un entorn professional.

Esta WebQuest es podria aplicar en altres graus dins l’àmbit científic on hi hagi assignatures experimental relacionades amb l’anàlisi instrumental i control alimentari.