Procés

Per tal de respodre a la pregunta plantejada sobre la posible comercialització de la formulació làctia a l’Unió Europea haureu de realitzar les tres activitats proposades seguint les indicacions que s’especifiquen en cadascuna d’elles:

Activitat 1

Activitat 2

Activitat 3