Activitat 1

Aquesta activitat consisteix en preparar un document donant resposta a les següents qüestions i/o aspectes específics indicats:

a) Indiqueu quins documents regulen actualment a l’Unió Europea i a Espanya les característiques específiques dels preparats infantils, pel que fa a composició, comercialització, informació, etc.

b) Definiu els tipus de preparats infantils regulats al BOE i indiqueu la possible procedència de les proteïnes d’aquests preparats.

c) Indiqueu en una taula, els límits mínims i màxims permesos especificats al real decret del BOE i al reglament de la UE dels components indicats prèviament per als preparats per a lactants i de continuació elaborats a partir de proteïnes de llet de vaca o de cabra. Expresseu aquests valors en g o mg del component per cada 100 g de llet consultant les especificacions facilitades pel fabricant.

Per a la cerca d’informació podeu emprar els suggeriments que trobareu a la secció “Recursos”.