Activitat 2

Aquesta activitat es durà a terme en grups d’estudiants que prèviament ja tindran assignats (per parelles) els anàlits a determinar.

a) Tenint en compte les disponibilitats del Laboratori de Química Analítica, prepareu una taula que inclogui per a tots els components seleccionats (secció Tasca), la següent informació:

  • Tècniques analítiques de mesura, indicant quins dels mètodes proposats es consideren mètodes oficials o de referència.
  • Interval de treball i condicions experimentals de mesura (només en el cas de tècniques instrumentals descrites al llibre-guia de LQA).
  • Descripció del tractament de mostra a utilitzar (només en el cas del paràmetres humitat, proteïna, greix i minerals).

b) Realitzeu les determinacions que us han estat assignades.

Utilitzeu la informació que trobareu a la secció “Recursos”.