Recursos Activitat 3

Per l’elaboració d’informes d’analisi consulteu:

♦ Apartat 4.6 (pàg. 86) dins del llibre: Curso Experimental en Química Analítica  (Madrid: Síntesis, 2003) Autors: J. Guiteras, R. Rubio, and G. Fonrodona.