Avaluació

L’evaluació es durà a terme a partir dels criteris següents:

 

 

Aprovat

Notable

Excel.lent

Puntuació màxima

 

 

Correcció formal de l’informe

 

L’informe està correctament  presentat, sense faltes d’ortografia.

L’informe està presentat amb riquesa d’expressions, amb informació gràfica i sense faltes d’ortografia.

L’informe està molt ben presentat amb imatges i esquemes que resumeixen els resultats. Està ben estructurat i ortogràfica i gramaticalment correcte.

 

 

2 punts

 

 

Adequació dels continguts a la tasca

 

 

S’han treballat els aspectes fonamentals.

 

Els aspectes han sigut ben treballats amb un Grau de profunditat superior.

Els diferents apartats s’han treball correctament, aprofundint i es mostren de manera molt didàctica i científicament correcte.

 

 

 

3 punts

Complexitat dels resultats Les anàlisis de la dieta i la proposta de menú és la més bàsica. S’han fet bones  reflexions i el menú és variat i equilibrat. El grau d’aprofundiment en les reflexions és molt alt. El menú elaborat conté les recomanacions nutricionals dels experts.   5 punts