Crèdits

Aquesta WebQuest ha estat dissenyada per:

El Joan Carmona, la Yolanda Cortezón i l’Elisabet Rosselló membres del grup 5A de l’assignatura de “Planificació, Disseny i Avaluació de l’Aprenentatge i l’Activitat Docent”.