Guia didàctica

Aquesta WebQuest està adreçada a alumnes de Cicle mitjà d’Educació Primària.

Aquesta WebQuest és l’última activitat d’una Unitat Didàctica enfocada a treballar l’Educació emocional, s’ha elaborat tenint en compte els coneixements adquirits durant les diferents sessions de la Unitat Didàctica, així com considerant les seves aptituds i habilitats emocionals.

Està destinada a promoure la reflexió personal i a millorar les seves relacions socials.

Per dur a terme aquesta WebQuest cal generar un entorn de confiança previ i és important que els alumnes no es sentin avaluats, ni coaccionats, sinó que es desenvolupin de forma lliure i natural.

Recursos d’interès per treballar les emocions:

  • www.totcontes.com
  • www.viulapoesia.com
  • www.netvibes.com/segirones#Emocions
  • www.juandevallejo.org/emociones/webquest/recursos.htm
  • http://phpwebquest.org/cursocep/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=13666&id_pagina=1