Tasca

Per començar a treballar dividirem la classe en tres grans grups per treballar els diferents racons: el visual, l’escrit i l’auditiu.

Treballant en equip podrem aconseguir:

  • Prendre consciència de les nostres emocions.
  • Prendre consciència de les emocions dels altres.
  • Distingir les diferents emocions
  • Treballar l’empatia.
  • Respondre les diferents preguntes que us plantejarem sobre un conte, un video i una cançó.

Voleu viure una muntanya russa d’emocions?

Doncs som-hi, a gaudir-ho tots plegats!!