Introducció

De célula a organismo

El cos humà és molt complexe. Cada dia que vivim és un miracle. El cos humà és un organisme multicel·lular que està composat de diversos nivells d’organització que inclueixen: cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes d’òrgans. Cada nivell més simple i petit es combina per crear un altre nivell cada cop més gran i complexe.

Les cèl·lules són l’estructura més petita de tots els éssers vius.
El teixit
és un conjunt de cèl·lules similars que porten a terme la mateixa funció.
Els òrgans
son grups de diferents teixits amb una funció específica.
Finalment, els sistemes d’òrgans són grups d’òrgans que treballen junts per portar a terme una tasca específica.

El cos humà està compost per diversos sistemes que treballen junts per portar a terme tasques complexes cada dia.