Introducció

 

Des de setembre del 2008, amb la caiguda de Lehman Brothers, l’economia mundial s’ha vist afectada per turbulències monetàries i financeres que també han tingut un impacte directe a l’evolució del comerç internacional.

 En general, les dades revelen que el producte interior brut (PIB) mundial evoluciona en paral•lel amb les exportacions mundials de mercaderies i que el volum de comerç és molt més sensible als canvis mundials, tan positius com negatius.

Davant d’aquest context de crisi, les economies han tingut incentiu per aplicar mesures proteccionistes per tal d’aïllar i protegir els països. Amb l’experiència dels anys 30, l’augment d’aranzels i altres mesures proteccionistes agreujaria molt més la situació. Aquesta ha sigut la principal preocupació de les grans potencies mundials i sobre tot de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).