Avaluació

  Aprobat Notable

 

Excel.lent

 

Puntuació máxima
Contingut

 

-L’informe final respon correctament les quatre preguntes de la tasca.

 

 

-L’informe final respon correctamente les quatre preguntes de la tasca, de manera raonada y coherente.

 

 

- L’informe final respon correctamente les preguntes, raonant les respostes a través de la correcta interpretació de les estadístiques i les dades económiques 

 

 

6

 

Presentació

 

-Correcta exposició de l’informe, sense faltes i AMB una bona sintaxis final.

- Correcta presentació a classe pero AMB escas domini del tema

 

 

-Bona exposició de l’informe, sense faltes i AMB una bona sintaxis final.

- Bona presentació a classe demostrant que es domina el tema.

 

 

-Molt bona exposició de l’informe, AMB una estructura interna consistent i raonada.

- Molt boma presetació de l’informe, demostrant que es domina el tema i fomenta l’interes de la classe

 

 

 

2

 

Treball en grup

 

-Resposta individual de les preguntes AMB poca cohesió. Entre elles

-Les respostes estan relaciones AMB la participació de l’informe previ del grup

 

 

-Tots els membres han participat en la elaboración de l’informe final, demostrant coneixment de totes les preguntes

 

 

 

2