Conclusió

Desprès de realitzar la tasca d’aquesta Webquesta heu de ser capaços de respondre a les següents qüestions:

- cóm afecten les crisis al comerç internacional?

- a quins països ha afectat principalment, des del punt de vista comercial?

- han tingut èxit les mesures aplicades per la OMC per tal d’evitar polítiques proteccionistes?

- Espanya i Catalunya segueixen la tendència mundial en temes comercials?

 

Així mateix, us haurà permès interpretar les estadístiques de comerç, de tots els àmbits, i relacionar-les amb la resta de dades macroeconòmiques.