Tasca

La tasca consisteix en saber respondre i raonar les següents preguntes:
* Com ha afectat la crisi del deute al comerç mundial?
* A afectat a tots els països per igual?
*Han augmentat les mesures proteccionistes?
* El cas del comerç d’Espanya i en concret Catalunya, segueix la tendència mundial?

Per poder respondre a aquestes preguntes prèviament caldrà conèixer la base de dades que ens proporciona informació del PIB i del comerç des del 2007 fins a l’actualitat, tan a nivell mundial, per països i pel cas concret d’Espanya i Catalunya.