Avaluació

 

Excel·lent

Notable

Aprovat

Correcció formal de l’informe (15%)

- Estructura correcta

- Ben presentat

- Entenedor

- Estructura correcta

- Ben presentat

- S’entén però amb certa dificultat

- Estructura poc clara però correcte

- Presentació adequada

- S’entén però amb certa dificultat

Continguts de l’informe (60 %)

- Estimació inicial correcta

- Les tècniques d’anàlisi seleccionades són les millors possibles

- Conclusió coherent i argumentada

- Estimació inicial correcta

- La major part de les tècniques d’anàlisi seleccionades són adequades

- Conclusió coherent i argumentada

- Estimació inicial incorrecta

- Algunes de les tècniques d’anàlisi seleccionades no són adequades pels anàlisis

- Conclusió coherent i argumentada

Treball en equip (25%)

- Correcta organització del treball

- Tot el grup s’ha implicat en el treball

- Tots els membres del grup entenen la totalitat del treball

- Correcta organització del treball

- Tot el grup s’ha implicat en el treball encara que en diferent grau

- Tots els membres del grup entenen la totalitat del treball

- Organització correcta però amb problemes en l’aplicació

- Part del grup no s’ha implicat en el treball

- El treball s’ha dur a terme de manera separada ajuntant les diferents parts