Tasca

Redactar un informe sobre la potabilitat de l’aigua.

Hi haurà de constar: els possibles metalls i concentracions presents, els metalls analitzats, les tècniques utilitzades, els resultats obtinguts i la decisió final.