Avaluació

Al final de l’activitat, en el moment en que els alumnes facin la posada en comú, el/la mestre/a realitzarà una avaluació final on recollirà  els coneixements que els infants tenen sobre les estacions i sobre el treball en equip que han fet.

Nosaltres us proposem la següent taula:

Nom de l’alumne:

Curs:

Data:

Si Amb ajuda No
Diferencia les característiques principals de cada estació
El contingut que exposa és clar i precís.
A treballat de forma cooperativa amb la resta de companys del grup.
S’expressa amb claredat.
Respecta als companys.
Manté una actitud positiva durant l’activitat.
Ajuda als companys.
Observacions:

Per descarregar-la feu clic a continuació.

taula-avaluacio

Comments are closed.