Conclusió

Heu après molt sobre les estacions?

Sabeu quins són els fruits de la tardor?

Quin temps fa a l’hivern?

Què passa a la primavera?

Quina roba portem a l’estiu?

Esperem que us hagi agradat!

Infants:

Un cop acabada  aquesta WebQuest, volem que els infants hagin entès els continguts que els presentàvem sobre les estacions de l’any, per incorporar-ho al seu coneixement i utilitzar-lo en situacions posteriors. També, esperem que s’adonin que són capaços de documentar-se sobre qualsevol tema d’interès i poder-ho explicar correctament als companys i familiars.  

A més a més, aprendran a utilitzar una eina complexa com és la WebQuest a partir del treball en grup, obtenint els avantatges que aquest aporta:

  • Organitzar-se per treballar.
  • Donar importància al treball en equip i al repartiment de tasques.
  • Responsabilitzar-se de la tasca encomanada a cadascú.
  • Compartir i intercanviar idees.
  • Valorar el treball col·laboratiu.

Nosaltres:

Gràcies a aquest treball hem descobert una nova eina digital per elaborar una activitat on, aplicant els coneixements adquirits en l’assignatura de medi i les TIC de manera transversal, els infants podran passar una bona estona i repassar el que han après.

Hem gaudit molt amb aquesta activitat, ja que ens ha permès posar-nos en el paper de mestres i crear una activitat per als infants de P4, tot i que ens ha resultat difícil elaborar-la ja que cap de nosaltres l’havia utilitzat abans.

Tot i així, volem dir que estem orgulloses de la nostra WebQuest, ja que ens ha quedat molt millor del que ens esperàvem en un principi. Hem pogut explorar totes les possibilitats que oferia: incorporar vídeos, imatges, enllaços interns i externs a altres pàgines, a més de descobrir altres eines com google sites.

Comments are closed.