Crèdits

Aquesta WebQuest ha estat creada dins l’assignatura d’Alfabetització Digital del Grau d’Educació Infantil, per la Fira Acadèmica organitzada per la Universitat de Barcelona, el divendres 11 de gener, al Campus Mundet.

 

Autores:

Andrea Campos Diaz-Pavon: andrevay.92@gmail.com

Marta Juanpera Adamut: mjuanpera93@gmail.com

Sonia Murcia Lopez: smurcilo7@alumnes.ub.edu

 

Per realitzar-la, hem seguit el model de Bernie Dodge, el creador de la WebQuest, a partir del portal que proporciona la UB per a la creació de WebQuest.

Els recursos que hem utilitzat per realitzar aquesta web han estat:

Per a més informació, contacteu amb nosaltres!

Comments are closed.