Guia didàctica

Per a que els mestres pugueu saber una mica més sobre aquesta WebQuest i tenir-ne una idea de com treballar-la, aquí us expliquem uns punts claus.
Aquesta és una web dedicada a l’aprenantatge de les estacions a partir d’activitats adreçades al nivell cognitu dels infants i pensades per al seu progressiu desenvolupament, tot explorant i experimentatnt amb jocs interactius.

1. Destinataris:

Aquesta Webquest està destinada a infants de segon cicle d’educació infantil, concretament als alumnes de P4. És una web que inclou imatges relacionades amb la vida quotidiana dels nens d’Educació Infantil i jocs interactius adaptats a les necessitats d’aprenentatge dels infants. Pensem que és adequada per a nens d’aquesta edat perquè ja poden relacionar conceptes, saben els noms d’aquests i estan preparats per incorporar-ne de nous, però també perquè poden treballar autonomament o cooperativament amb les tecnologies digitals.

2. Objectius:

A través d’aquesta activitat, el que pretenem és que els infants adquireixin un seguit de compètencies. Els objectius que treballem amb aquesta WebQuest són els següents:

 • Identificar les quatre estacions i coneixer les seves caraterístiques més importants.
 • Prendre consciència del pas del temps.
 • Aprendre a treballar cooperativament.

Gràcies a aquesta WebQuest, podem treballar les tres àrees del currículum d’educació infantil:

 • L’àrea de coneixement d’un mateix i dels altres: gràcies a aquesta activitat, els infants podran veure quins són els coneixements que tenen sobre les estacions i començaran a fixar-se en com van vestit ells i els altres en les diferents estacions de l’any.
 • L’àrea de descoberta de l’entorn: els infants aprendran com canvia el seu entorn més proper.
 • L’àrea de comunicació i llenguatge: al final de l’activitat, els infants han d’explicar la seva vivència a l’hora de fer l’activitat, fomentant el desenvolupament del llenguatge i el diàleg i  la capacitat de ser crítics alhora d’expressar les seves opinions.

3. Organització dels alumnes:

Els alumnes s’organitzaran en petit grup, com per exemple quan fan racons d’uns 4 o 5 infants. Des d’aquest petit grup s’encarregaran de la recerca d’informació d’una de les estacions, aquesta informació l’hauran de presentar als companys.

Per tal de poder realitzar l’activitat correctament, els infants hauran de tenir un mínim de coneixements previs:

 • Saber utilitzar el ratolí i l’ordinador.
 • Haver treballat les estacions i els elements que formen part d’aquestes.

4. Temporalització:

Aquesta WebQuest està pensada per 4 sessions de treball, una per cada estació, 1 sessió de posada en comú, i 1 sessió de joc.

5. Recursos:

 •  Dos ordinadors amb conexió a internet.
 • Material per l’escriptura.
 • L’avaluació impressa.

6. Espai:
Aula ordinària de classe.

7. Avaluació:

L’avaluació d’aquesta WebQuest queda detallada a l’apartat d’avaluació de l’índex.

8. Suport complementari per al mestre:

Per tal de realitzar algunes de les activitats que inclou aquesta WebQuest, cal que el vostre ordinador disposi del programa JClic. Us el podeu baixar gratuitament a la següent pàgina:
http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm

Comments are closed.