Avaluació per al mestre

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

LI COSTA

S’ESFORÇA

MOLT BÉ

EXPRESSIÓ ORAL
En les activitats d’expressió oral no participa o s’expressa amb monosíl·labs
Intenta expressar les seves opinions i pensaments
S’expressa amb gran claretat
Sap defensar-se en els imprevistos i la seva expressió oral és molt bona.

 

EXPRESSIÓ ESCRITA

 

Escriu mitjançant la reproducció d’un model
Escriu el que vol dir, però necessita l’ajuda de la mestra
Sap escriure i expressar allò que vol dir.
Sap escriure allò que vol dir amb bona lletra i de manera entenedora.
ADQUISICIÓ DEL CONTINGUT

 Li costa entendre i participar en les activitats proposades. No domina gaire els continguts

Segueix al grup en les activitats intentant comprendre i resoldre els problemes plantejats.
La seva comprensió dels continguts i resolució dels problemes sorgits ha estat bona
La seva comprensió i resolució dels problemes ha estat molt bona.
ACTITUD
Mostra molt poc interès en participar en les activitats proposades
Mostra interès en participar en les activitats.
Mostra interès i té una actitud positiva i activa davant  de les activitats
Mostra interès i una actitud molt positiva i emprenedora davant les activitats

 

TREBALL EN GRUP

 

No sap treballar en equip. No sap arribar a acords amb el grup i  es baralla
Està integrat en el grup però no aporta noves idees i no participa gaire
Sap expressar les seves idees i escoltar les dels altres.
Sap expressar les seves idees, escoltar les dels altres i posar-se d’acord per resoldre el problema.

Comments are closed.