Introducció

Aquest curs pretén posar a l’abast del professorat universitari els fonaments psicopedagògics, didàctics i metodològics, i de disseny i tècnics, necessaris per a l’elaboració de webquestes per al seu alumnat.

Segons la Comunitat Catalana de Webquest, una webquesta és una “activitat didàctica basada en el desenvolupament de les competències bàsiques, en què es proposa a l’alumne de dur a terme una recerca guiada sobre un tema específic utilitzant fonamentalment recursos d’Internet ja preseleccionats, i de transformar posteriorment la informació en un treball personal a través d’un procés d’anàlisi, síntesi i avaluació” (vegueu: <http://sites.google.com/site/webquestcathome/que-es-una-webquest>).

Us animem a que seguiu els apartats d’aquesta webquesta i aneu configurant pas a pas la vostra pròpia proposta.

Endavant!