Guia didàctica

WEBQUEST PER FORMACIÓ DE DOCENTS DE LA UB EN CREACIÓ DE WQ.

Alguns del textos d’aquest document s’han extret de: Quintana, Jordi; Higueras, Elisabet. (2007). Les Webquest, una metodologia d’aprenentatge cooperatiu, basada en l’accés, el maneig i l’ús d’informació de la Xarxa. Barcelona: Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l’educació, Quaderns de Docència Universitària. També disponible en línia a: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/1921/1/QDU_11.pdf> [Consulta: 28 octubre 2011]).

Aquesta webquest ha estat creada per Elisabet Higueras adaptant els materials didàctics del curs de WQ del professor Jordi Quintana.