Procés

Dirigiu-vos al moodle del curs i seguiu els mòduls que es marquen, on trobareu les explicacions més detallades. En aquest espai, simplement us llistem les activitats d’ensenyament-aprenentatge que anirem seguint.

MÒDUL 1. LES WEBQUESTES: Participació i aprofundiment (4/2/13 al 12/2/13).

Activitat 1. Us suggerim iniciar la creació d’un breu glossari amb els següents termes que es detallen, el qual ampliareu en properes activitats. Podeu fer servir les fonts d’informació que es detallen al mòdul 1 (veure campusobert) o altres fonts o cerques per la Xarxa. Aquest glossari el crearem fent servir una eina WIKI o Glossari dintre del mateix campus virtual. Les propostes per iniciar aquest glossari són:

 • Aprendre fent
 • Aprenentatge Basat en Problemes
 • Competències Informacionals
 • Competències Transversals
 • Socioconstructivisme
 • Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
 • Aprenentatge col·laboratiu
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Habilitats cognitives

Podeu afegir-ne més termes que tinguin a veure amb les webquest i les fonts documentals que teniu al campus.

 

Activitat 2. Seleccioneu dues webquestes de nivell universitari, d’entre les que s’indiquen més avall, o altres, valorant en cada cas els apartat de Tasca i Procés, seguint la proposta adaptada d’Adell, Barba, Bernabé i Capella (2008, 54). Us suggerim fer-ho en una taula com aquesta: Taula 1. Revisió de la Tasca i el Procés d’una webquesta. (veure campus). Un cop analitzades, pengeu les fitxes al fòrum que s’ha habilitat al campus per compartir els vostres anàlisis i així que tots puguem conèixer diferents exemples interessants.

Algunes webquestes universitàries:

També en podeu trobar a:

 

Activitat 3: Ara que ja heu vist algunes webquestes, us proposem la lectura reflexiva de l’article: Bernabé, Iolanda. (2009). Recursos TICs en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): Las Webquests. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, núm. 35, p. 115-126. També disponible en línia a: <http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n35/10.html> [Consulta: 23 de gener de 2013].

Al campus trobareu un fòrum per poder compartir impressions, discutir sobre la utilitat de l’eina, i valorar entre tots la seva aplicabilitat dins del nostre camp de coneixement.  

 
MÒDUL 2 i 3. CREEM LA NOSTRA WEBQUEST (12/2/13 al 24/2/13).

Activitat 4 (No s’ha d’entregar): Per crear una webquesta suggerim seguir una sèries de fases. En aquesta activitat heu de concretar les dues fases inicials (1 i 2), que s’indiquen a la Taula 3.

Sebastià Capella (2010, 122), comenta que abans de crear una webquesta, “El primer que em vaig plantejar va ser: què vull que aprenguin els meus alumnes en aquest treball? (…) A continuació em vaig plantejar: quin treball final vull que facin els alumnes?”. I això és el que us demanem que feu.

 

Fases 1 i 2
Taula 1: Fases 1 i 2 en la creació d’una webquesta

 
Nota: Taula en format “doc” de les 5 fases que proposem, per si us pot ser útil.

 

 

Activitat 5 (No s’ha d’entregar): Tot i que l’objectiu d’aquest curs és crear una webquesta, ara que ja heu seleccionat el tema i concretat el producte final i la seva presentació en l’activitat anterior (4), us suggerim que mireu per la Xarxa si existeixen webquestes de la temàtica que us interessa, i les analitzeu, per veure si us en serveix alguna, o per si trobeu coses que us puguin ser útils.

Bases de dades i reculls de webquestes de diferents nivells educatius:

Algunes qüestions per reflexionar:

 • Heu trobat alguna webquesta de la vostra temàtica que considereu interessant encara que no sigui de nivell universitari?
 • Què us sembla aprofitable? Perquè?

 

Activitat 6. Comencem a elaborar la nostra webquest. Un cop tingueu seleccionat el tema i recopilada la informació, que segurament ja teniu sistematitzada d’activitats que ja acostumeu a fer amb altres formats, es tracta d’adaptar els continguts a la proposta webquest. Recordeu que la tasca que demaneu ha de ser creativa, és a dir, no serveix de massa p.e. demanar una reflexió sobre un article perquè per això no fa falta crear una webquest. Per tant, la tasca ha d’implicar una elaboració complexa d’un producte final que s’hagi d’anar construint seguint el procés que marqueu.  Si agrupeu als estudiants en grups de treball, intenteu diferenciar rols per a què sigui necessari que revisin diferents tipus de fonts i que treballin en equip.

Els apartats que heu de redactar són:

 • Portada/Introducció
 • Tasca
 • Procés/Recursos
 • Avaluació
 • Conclusions
 • Guia didàctica (si us dóna temps, sino podeu oferir algunes breus indicacions sobre en quin context es faria servir).

Us recomanem que redacteu els apartats inicialment en un word, per evitar treballar directament amb els entorns i generadors web. Així podreu sistematitzar la informació abans de penjar-la i evitar possibles pèrdues de la mateixa en cas que hi hagués qualsevol error informàrtic.

 

Activitat 7. Ubicació de la nostra webquest a la xarxa. Un cop tinguem el contingut, enllaços i imatges sistematitzat, es tracta de donar-nos d’alta en algun entorn generador de WQ i anar afegint la informació als apartats que toqui. Nosaltres us proposem fer servir un d’aquest entorns:

 

Activitat 8. Revisió de la nostra webquesta. Arribats a aquest punt, us suggerim que repasseu els continguts que heu preparat per als apartats de la webquesta, tenint el compte la rúbrica d’avaluació de webquestes que B. Dodge va elaborar al 2001 (<http://Webquest.sdsu.edu/Webquestrubric.html>), que us pot servir de llista de comprovació o de control de qualitat. Aquí en teniu una traducció al castellà de Víctor R. González: <http://cfievalladolid2.net/tecno/recursos/Webquest/rubrica.htm>.

 

Activitat 9. LLIURAMENT WEBQUEST (data límit 24/2/13). Compartim la nostra webquesta i obtenim feed-back dels companys!

Un cop enllestida i revisada, al campus trobareu un fòrum per penjar la URL de las vostra webquesta. Us animo a penjar-la i revisar la dels companys, fer comentaris i veure si us poden servir també!

També us farem un retorn i revisió de la vostra webquest abans del tancament del curs el dia 1 de març de 2013.