Tasca

El producte final d’aquest curs ha de ser una webquest que es pugui aplicar a la docència d’aquell mateix semestre o del proper curs. Es tracta d’acabar el curs amb un treball que pugui ser útil pels professors que esteu participant, i que aprengueu a fer les webquest dissenyant-les per ser aplicades. Per tant, anirem construint de forma aplicada i enfocada a la pràctica.

La data límit per lliurar aquest material és el 24/02/13.