Avaluació

L’avaluació d’aquesta activitat es realitzarà sobre:  adquisició de coneixements i contingut i presentació del material elaborat

 1) Per a l’avaluació de l’adquisició de coneixements es realitzaran 6 preguntes curtes durant el seminari el 9 i 10 de gener.

2) L’avaluació de la tasca es realitzarà en base als criteris formulats en la RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA TASCA ELABORACIÓ DEL FULLETÓ que s’exposa més avall. La tasca consisteix en entregar el text que inclogueu al fulletó en format word, i la maquetació (disseny) del fulletó. Es penjarà la tasca de forma grupal abans del 7 de gener de 2017.

3) S’avaluarà també la exposició oral del fulletó. Cal portar el fulletó en format power point el dia del seminari per tal d’exposar-li a la resta de la classe.

 A més a més, aquesta activitat permetrà l’avaluació de determinades competències transversals i específiques que també s’indiquen en les rúbriques d’avaluació

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA TASCA ELABORACIÓ DEL FULLETÓ:

 

 

0-3

4-6

7-10

Disseny/ComunicacióAmb el pacient El disseny gràfic del fulletó no és adequat per utilitzar-lo en pacients. El disseny gràfic del fulletó és adequat, però presenta certes mancances. El disseny gràfic del fulletó és adequat i atractiu per al pacient.
ContingutCompetència  La informació que conté el fulletó no és adequada pels pacients o no ha estat correctament seleccionada i presenta mancances importants.No aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió La informació que conté el fulletó ha estat ben seleccionada i és adequada, però presenta certes mancances de contingut.Aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió amb certes mancances La informació que conté el fulletó és correcta, ben seleccionada i elaborada i resulta  útil per al pacient.Aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió
Adquisició de coneixements El fulletó presentat denota que no s’han entès bé els conceptes més importants relacionats amb la patologia estudiada. El fulletó presentat denota que s’han adquirit coneixements però hi ha certes mancances. El fulletó presentat denota que s’ha aprofundit en el tema i s’han adquirit o augmentat els coneixements sobre la patologia i el seu tractament.

 

 

0-3

4-6

7-10

Presentació de la informació al grup No la presenta La presenta sense elaborar o sintetitzar La presenta en forma resumida, destacant les idees fonamentals per desenvolupar la tasca

 

 

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT I RELACIÓ AMB LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA

Concepte Percentatge
Examen de 6 preguntes curtes 60%
Tasca: realització del fulletó  + exposició 40%

 

 

La nota és sobre 10 i té un pes del 33% de la nota dels seminaris