Conclusió

Objectius del tractament de la diabetis

1. Mantenir una vida normal amb els mínims signes possibles d’incomoditat,
tenint especial cura de les hipoglucèmies.
2. Aconseguir un control metabòlic com més semblant millor al que es tindria
amb una secreció endògena normal d’insulina, intentant evitar l’aparició
d’hipoglucèmies.
3. Garantir que el creixement i el desenvolupament tant físic com emocional
siguin normals.
4. Prevenir les complicacions tardanes de la diabetis.

Quan la diabetis mellitus tipus 1 afecta nens i adolescents, s’han de tenir en compte
les característiques pròpies d’aquestes etapes que varien segons l’edat i demanen
la participació i tutela paternes. Per tant, el nen diabètic i/o els seus pares han
d’aprendre a conviure amb la diabetis de la millor manera possible, intentant que
aquest procés pertorbi al menys possible els seus costums i hàbits diaris.

Per això, el tractament s’ha d’establir de forma individualitzada, adaptant la pauta
terapèutica tant a l’edat com als costums familiars i als del mateix pacient.