Procés

Per tal d’avançar en la tasca de forma eficaç feu grups de 7-8 persones, i subdividiu les tasques de cerca d’informació. Cal que us repartiu les 4 qüestions citades a “tasca” (a, b, c,d) i realitzeu una revisió bibliogràfica, responent a les preguntes, una cada alumne.

A continuació haureu de posar en comú el material trobat, un document amb la informació sintetitzada en word, i si és el cas, algun article o guia didàctica que hagueu trobat i pugui ajudar als companys a comprendre la pregunta que ha treballat l’altre company.

Amb les 4 primeres qüestions posades en comú, haureu de fer en grup:

a) Resoldre la qüestió e) en grup i buscar documentació que parli d’aquest problema que heu detectat.

b) A continuació, a partir d’aquesta informació que heu recollit, haureu d’elaborar el fulletó informatiu adreçat als pacients joves diabètics insulinodependents (Tasca). Per elaborar aquest fulletó us proposem que llegiu el document següent, que és un manual pràctic sobre com elaborar fulletons de salut adreçats a pacients, amb orientacions sobre la redacció i el disseny d’aquest tipus de material:

Mayor Serrano MB. Cómo elaborar folletos de salud destinados a los pacientes. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, nº 14, 2008.

El treball a presentar serà:

- Un document word on consti la resposta amb totes les questions i informació trobada. Tasca a penjar al campus virtual.

- El fulletó informatiu en format power point, de forma oral a classe el dia del seminari (portar el dia de la presentació).